مجموعه اسلایم ! اسلایم کیوت ! آسمر اسلایم ! اسلایم ! Slime #slime

چ خـوجلن!!!! :"( هوم بچه عا هرچیم ع این پــــستا میزارم بازم تو فکر رومـینام !!!! هعـی :"( !! میخواسم ب خاطر رومینا تا یک ماه کانالمو دپــ کنم !! ولے خوع فک نکنم فکر خوبی بوده باشه !!