خبر مهم حتما ببینید+ت مهم

سلام به شما دوستان من همون کانال LEGO_Sهستم یه مشکل برای گوشیم پیش اومد مجبور به تنظیمات کارخانه گوشیم شدم و این ویدیو رو گذاشتم که مطمئن بشید من همونم و از این به بعد در اینجا فعالیت داریم و در اونجا برای من دیدگاه ننویسد چون نمی تونم جواب بدم:)