هیچگاه ، گوشی را ، داخل جیب نگذارید !.

به محض آنکه احساس کردید ، گوشی ، داغ شده است ، آن را ، از خودتان ، دور کنید ؛ تا خنک شود .
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید