گفتگوی رادیو سلامت با دکترکریمی متخصص بیماریهای عفونی دانشگاه علوم پزشکی فسا

گفتگوی تلفنی رادیو سلامت با متخصصین دانشگاه علوم پزشکی فسا با موضوع بررسی موردی بیماریها- دکتر جلال کریمی متخصص بیماریهای عفونی برنامه سپهر دانش رادیو سلامت –روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی فسا
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید