تصمیم نگرفتن خودش بزرگ ترین تصمیم گیریه

تصمیم نگرفتن در واقع بزرگترین تصمیم گیری است! به عنوان مثال شخصی را در نظر بگیرید که در گیر یک رابطه عاطفی اشتباه است و با وجود اینکه از زیانبار بودن این رابطه اطلاع دارد اقدامی برای بیرون آمدن از آن نمیکند تا زمانی که شکست بخورد. بعد از این که شکست خورد اگر از او پرسیده شود: “فکر نمیکنی مقصر تمام حال بدی که تجربه میکنی خودت هستی؟” با اطمینان پاسخ میدهد: “نه، من اصلا کاری نکردم!” لازم است بدانید که همین کاری نکردن ها و پشت گوش انداختن ها در واقع خود انتخابی بزرگ هستند؛ اما ما حس می کنیم هیچ انتخابی نکرده ایم زیرا در همان لحظه مسئولیتی بر گردن ما نیست! ولی یقینا روزی می رسد که بخاطر همین انتخاب نکردن باید بهای سنگینی بپردازیم! باید این نکته را بپذیریم که چه انتخاب کنیم چه نکنیم در نهایت مسئولیت آن با خودمان است. برای مشاهده ویدیو های بیشتر به وبسایت فرافکر مراجعه فرمایید:
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید