عواقب سختگیری در تربیت فرزند

در این ویدیو از کلینیک روانشناسی ذهن آرا، دکتر محبوبه امیدی نژاد به بررسی تاثیر سخت گیری والدین روی شخصیت کودک می پردازد. به والدین سختگیر توصیه می شود حتما این ویدیو را برای بهبود فرزندپروری و آموزش تربیت فرزند تماشا کنند.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید