رهبر فرق رهبر با شاه شاه بهتر است یا رهبر بزرگ ترین دزدی تاریخ ایران شاه رود

این ویدئو میگوید مه امام بهتر است یا شاه و شبهات شمارا جواب میدهد


ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید