چرا آیفون ۱۱ سه تا دوربین داره ؟

#آیفون۱۱ چرا چینش دوربینهای آیفون یازده به صورت مثلثی است و سه عدد دوربین دارد؟
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید