رای هزینه بر دادگاه CAS برای استقلال

رای سوپر جام فوتبال از طرف دادگاه عالی ورزش به ضرر استقلال اعلام شد
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید