دوربین مخفی مخصوص ashena !!!.

راستشو بخواین ، یکی از آشناهام ، که پیگیر ویدئوهامه ، ازم پرسید : مگه ، توی اون آرشیو به قول خودت ، ۴۳ گیگابایتیت ؛ دوربین مخفی نداری ؟ گفتم : چرا ، تا دلت بخواد ! . گفت : پس چرا ، منتشرشون نمی کنی ؟ گفتم : آخه ، دوربین مخفیام ، اصطلاحاً ، " دیده پشیمون ، ندیده پشیمونه ! " . گفت : یعنی چی ؟ گفتم : یکیشو ، نزدیکای نصفه شب ، منتشر می کنم ، ببینم ، کسی ، تقاضای دوربین مخفی می کنه ، یا نه ؟!. قصّه این دوربین مخفی ام ، اینه که چندنفر رو ، برای کار در سردخانه ، استخدام کردن . بعد از توجیهات اوّلیّه ، اونا رو ، تنها می ذارن !. باقی ماجرا رو ، خودتون ببینین ! . من ؛ بی تقصیرم !!! .
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید