توهین به شهید رئیسی توسط روحانی

توهین روحانی به شهید رئیسی عزیز و پاسخ درخور آن را ببینید‌ الّلهُمَّ‌صَلِّ‌عَلَی‌مُحَمَّدٍوَآلِ‌مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ‌فَرَجَهُمْ
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید