نکاتی که در نگهداری اسپاتی فیلوم باید بدانید

شرایط نگهداری اسپاتی فیلوم بسیار راحت می باشدنور: متوسط و غیرمستقیم آبیاری : زمانی که خاک ۲سانت خشک شدنکته: اسپاتی فیلوم زمان آبیاری خود را با خم کردن برگ ها رو به پایین نشان میدهدکوددهی: ماهی یکبار با کود ۱۲۱۲۳۶خاک : سبک با زهکشی خوبرطوبت : ۲تا۳ بار در هفته غبارپاشی روی برگ هاگلدان: متناسب با سایز گیاه ن خیلی بزرگ تر و ن خیلی کوچک تر
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید