اتاق خبر چهارشنبه 20 تیر ماه

بازار داغ اظهارنظرهای تخیلی درباره پزشکیانپرسپولیس پیشنهاد ۹۰ میلیاردی قطری‌ها را رد کردانصارالله یمن؛ خار چشم آمریکاگزینه مطلوب ایران؛ دموکرات یا جمهوری‌خواه؟پزشکیان چگونه رییس جمهور شدابعاد حادثه رخ‌داده برای ناو سهندتاج‌بخش‌های بازمانده از تاج
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید