قسمت 6 – پرچم و 10 گام

آموزش اسکرچ در ایرانیان سایبربه طور سیستماتیک، و به طور مشترک کار کنند. Scratch توسط گروه Lifelong Kindergarten در MIT ایجاد شد D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%B1%DA%86/آزمایشگاه رسانه و برای دانلود رایگان در در دسترس است. پس از دانلود Scratch در aکامپیوتر، برای ایجاد پروژه نیازی به دسترسی به اینترنت ندارید.دانلود Scratchبه وب سایت Scratch در بروید. از صفحه اصلی، روی را کلیک کنید. چهار عنصر اصلی اسکرچ وجود دارد: صحنه، اسپرایت، فیلمنامه و پالت برنامه‌نویسی.این عناصر را می توان با یک نمایشنامه مقایسه کرد.1) صحنه - شبیه به صحنه در یک نمایشنامه. اینجا جایی است که همه چیز اتفاق خواهد افتاد. صحنه می تواند باشدپس زمینه های مختلف (به صفحه 7 مراجعه کنید)، درست مانند یک نمایشنامه.برنامه نويسيجعبه رنگ نقاشی اسکریپت2) Sprites - بازیگران یا شخصیت های اصلی پروژه هستند. Sprites برای انجام این کار برنامه ریزی شده اندچیزی در اسکرچ3) فیلمنامه - به بازیگران می گوید که چه چیزی بگویند یا انجام دهند. هر اسپرایت با یک اسکریپت برنامه ریزی شده است.4) پالت برنامه نویسی - عناصری که برای برنامه ریزی اسپرایت برای انجام یا گفتن چیزی استفاده می شوند. جنباید طوری برنامه ریزی شود که هر عملکردی را که می خواهید انجام دهند، انجام دهند.برنامه نویسی Sprite – کنترل، حرکت، ظاهر و صدابلوک های کنترلبرنامه نویسی یک sprite همیشه با یک بلوک کنترل (دسته نارنجی/زرد از قسمت) شروع می شودپالت برنامه نویسی). سه بلوک وجود دارد که می توان برای شروع برنامه نویسی از آنها استفاده کرد:
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید