دیگه می تونم از دیوار راست بالا برم

کرپکتومی (Corpectomy) یک نوع جراحی ستون فقرات است که شامل برداشتن بخشی یا تمام بدنه یک مهره (corpus) و دیسک‌های بین مهره‌ای مجاور آن می‌باشد. این جراحی برای رفع فشار از روی نخاع و اعصاب نخاعی انجام می‌شود و معمولاً در مواردی که آسیب یا بیماری شدیدی در مهره‌ها وجود دارد، به کار می‌رود.جراح متخصص مغز و اعصاب، دکتر یزدان پناهی:
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید