مستند بازدید مدیرعامل آب وفاضلاب استان کرمانشاه

بازدید مدیرعامل آب وفاضلاب استان کرمانشاه ۲۹اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ با میزبانی اداره آب وفاضلاب سرپلذهاب مصاحبه دکتر بابلی فرماندار سرپلذهاب و آقای دکتر داوودی مدیرعامل آب وفاضلاب استان کرمانشاه کاری از مؤسسه صدرا@sadraa_ir
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید