شعرخوانی نجم‌الدین شریعتی برای شهید رئیسی

کاش بیدار شوم اول اخبار تو باشی رفته باشی سفر خارجه و زود بیایی ...
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید