ویژه برنامه فرگاه | قسمت اول

برنامه تلویزیونی فرگاه یک مستند ویژه دفاتر اسناد رسمی است که توسط کانون سردفتران و دفتریاران تهیه شده است. این مستند از تاریخ اول اسفند ماه ۱۴۰۰ از شبکه یک سیما پخش شد و به بررسی جایگاه و نقش دفاتر اسناد رسمی در نظام حقوقی کشور می‌پردازد.سایر قسمت‌های این ویژه برنامه را از این لینک مشاهده کنید: برنامه تلویزیونی فرگاه به موضوعات مختلفی در زمینه دفاتر اسناد رسمی پرداخته است. برخی از موضوعات اصلی شامل موارد زیر هستند:1. تاریخچه دفاتر اسناد رسمی: بررسی تاریخچه و نقش دفاتر اسناد رسمی در ایران از گذشته تا به امروز.2. نقش دفاتر اسناد رسمی در نظام حقوقی: توضیح وظایف و اهمیت دفاتر اسناد رسمی در ثبت و نگهداری اسناد حقوقی.3. امضای الکترونیکی: معرفی و توضیح اهمیت امضای الکترونیکی در ثبت اسناد رسمی.4. پلتفرم کاتب: معرفی سکوی خدمات ثبتی "کاتب" و نقش آن در تسهیل فرآیندهای ثبتی.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید