چه پارتنری را انتخاب می کنی؟

طرحواره ها رد پاشون همه جا هست.وقتی سر یه موضوعی تو محل کارت یا با دوستات یا... گریه می کنی، عصبانی می شی، زود از کوره در میری. یا فکر می کنی با بقیه فرق داری یا...️ اگر می بینی یه موضوعی همش داره تکرار میشه یا اگر میبینی نزدیکان یه جمله تکراری بهت می گن ،یا همیشه سر این موضوعات به هم می ریزی یا وقتی خودت می بینی به اینجای رابطه هات می رسه یه داستان تکراری پیش میاد شاید احتیاج به دوباره سنجی داشته باشی
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید