حرمت‌شکنی بدتر از بی‌دینی

یکی از ریشه های مهم در فجایع عاشورا بی حرمتی مردم کوفه نسبت به امام حسین (ع) بود. حرمت نگه نداشتن یکی از زمینه سازهای مهم گناه و تجاوز است.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید