مردی که خسته نمی‌شد

آیت‌الله شهید رئیسی، مردی که نه معنای خستگی را می‌دانست و نه سرما و گرما و نه حتی تعطیلات را، مردی که می‌گفت من پشت میزنشین نیستم حالا دیگر نیست. شاید گذر هر ثانیه بیش از پیش بزرگی اقدامات او را برایمان نمایان می‌کند.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید