دارک ها چرا این جورین؟؟؟ الله الله ببخشید کیفت بده ))

جانم فدای رهبر ایران این ویدیو هیچ قصد بی احترامی ندارد آپارات اگه این ویدیو رو پاک کنی اسم خدا را پاک کردی الله الله الله
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید