موشک های کروز روسی بر فراز دریای کاسپین!

فیلمی از عبور موشک های کروز 9ام14 معروف به "کالیبر" روسی با ارتفاع کم از روی دریای خزر.این موشک ها از ناو های کلاس بویان-ام روسی شلیک شده و مقصد آنها نقاطی در اوکراین می باشد.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید