رفع نمره چشم با زدن عینک؟!

اگر قرار نیست نمره چشم کودکمون با عینک زدن کم شه پس چرا عینک بزنه؟!؟...این چیزیه که توی ویدیو در موردش صحبت کردیم، اگر با همه این توضیحات همچنان ابهامی براتون باقی موند، توی کامنتها بپرسید تا بتونیم درموردش باهم صحبت کنیم️
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید