نمایش ابر سفید و ابر سیاه

نمایش ابر سفید و ابر سیاه شرکت کننده در مرحله استانی نوزدهمین جشنواره هنرهای نمایشی کانون پرورش فکری کودکان و نوجواناننویسنده : حسین فدایی حسینکارگردان : فاطمه زهرا گرائلی کارگردان : فاطمه زهرا گرائلی اعضای گروه :فاطمه منصفی در نقش گل سرخمهیا کرمی در نقش درخت سروزهرا دارایی در نقش گنجشکهدی صادقی در نقش ابر سیاهمهدیه مظفرین در نقش درخت بیدحلما علیزاده در نقش گل شقایقنازنین زهرا رضاپور در نقش ابر سفیدالمان های نمایش : با همکاری ابوالفضل محمدی ، سیده رقیه صبوری ، فائزه بیگدلی)
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید