سخنرانی محمد حسین رجبی دوانی

محمد حسین رجبی دوانی، رئیس شورای سیاست گذاری نخستین دوره جشنواره ملی فیلم اقوام ایرانی از جایگاه اقوام و اهمیت برگزاری این رویداد می گوید.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید