آیا رای من در انتخابات اثر دارد؟

آیا رای من در #انتخابات اثر دارد؟️ بله فقط دو رای کمتر در هر صندوق نتیجه سال ۹۲ را تغییر می‌داد.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید