سریال بازرس ارشد ۱۹۵۸ فصل 1 قسمت 1 زیرنویس فارسی Chief Detective 1958 2024

پارک یونگ هان یک کارآگاه جوان است. سریال در سال 1958 رخ میدهد؛ بیشتر از ده سال قبل از آنکه او تبدیل به بازرس ارشد شود…
Park Young-Han (Lee Je-Hoon) is a young detective. He becomes furious at the reality of human dignity being violated and he struggles to deal with it. He teams up with his colleague detectives

ژانر: #جنائی #درام #معمایی
سال ساخت: 2024
امتیاز: 0.00

لینک های دانلود سریال کارآگاه ارشد 1958 فصل 1 زیرنویس فارسی Chief Detective 1958 2024
[قسمت 1 کیفیت 1080[720p] [480p][پخش آنلاین]
[قسمت 2 کیفیت 1080[720p] [480p][پخش آنلاین]
[قسمت 3 کیفیت 1080[720p] [480p][پخش آنلاین]
[قسمت 4 کیفیت 1080[720p] [480p][پخش آنلاین]
[قسمت 5 کیفیت 1080[720p] [480p][پخش آنلاین]
[قسمت 6 کیفیت 1080[720p] [480p][پخش آنلاین]
[قسمت 7 کیفیت 1080[720p] [480p][پخش آنلاین]
[قسمت 8 کیفیت 1080[720p] [480p][پخش آنلاین]
[قسمت 9 کیفیت 1080[720p] [480p][پخش آنلاین]
[قسمت 10 کیفیت 1080[720p] [480p][پخش آنلاین]
زیرنویس دوم:لینک های دانلود سریال کارآگاه ارشد 1958 فصل 1 زیرنویس فارسی Chief Detective 1958 2024
[ قسمت 1 کیفیت Bluray][1080 HQlink][720p] [480p] [پخش آنلاین]
[ قسمت 2 کیفیت Bluray][1080 HQlink][720p] [480p] [پخش آنلاین]
[ قسمت 3 کیفیت Bluray][1080 HQlink][720p] [480p] [پخش آنلاین]
[ قسمت 4 کیفیت Bluray][1080 HQlink][720p] [480p] [پخش آنلاین]
[ قسمت 5 کیفیت Bluray][1080 HQlink][720p] [480p] [پخش آنلاین]
[ قسمت 6 کیفیت Bluray][1080 HQlink][720p] [480p] [پخش آنلاین]
[ قسمت 7 کیفیت Bluray][1080 HQlink][720p] [480p] [پخش آنلاین]
[ قسمت 8 کیفیت Bluray][1080 HQlink][720p] [480p] [پخش آنلاین]
[ قسمت 9 کیفیت Bluray][1080 HQlink][720p] [480p] [پخش آنلاین]
[ قسمت 10 کیفیت Bluray][1080 HQlink][720p] [480p] [پخش آنلاین]

ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید