عذرخواهی خانمی که ناخواسته باعث رنجش لر زبانان عزیز شده بود

یک هموطن اصفهانی در یک سفر به لردگان با لباس پر افتخار لرهای بختیاری کلیپی جک دار.پخش کرده بود که وایرال شد و اکنون شهامت این بانوی ایرانی که حس کرده هموطنانش آزرده خاطر شدند معذرت خواهی می کند ستودنی است. hosieyndinarvand.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید