حاج خلیل دادور که بود؟

توضیحات فرهنگی بزرگوار آقای اسدالله حاجی پور درباره شخصیت مرحوم حاج خلیل دادور
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید