رسمی هانسی فلیک سرمربی بارسلونا شد

هانسی فلیک آلمانی به عنوان سرمربی جدید بارسلونا معرفی شد.#بارسا
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید