آهنگ بن تن کارنیتریکس

داستان این ویدیو این است که یک ساعت از لالا مثل یک شهاب سنگ به پایین می آید و برخلاف داستان با حال بن تن پوست دست بن تن را جر میده و کارنیتریکس هر موقع که احساس خطر بکند تبدیل می شود و بن تن گون را می بیند و تبدیل به مرد آتشین می شود و کله گون ذوب می کند و تبدیل در کانیتریکس خیلی درد ناک است و بن تن وقتی می خواهد تبدیل به مرد آتشین شود باید واقعا آتش بگیرد و کنترلی بر موجودات ندارد و خلاصه بن تن های دیگر به این بن تن حمله می کنند تا آن را نابود کنند چون اون موجود بدی شده و در آخر دست چپش قطع می شود چون کارنیتریکس نابود شود پایان
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید