توهمات یک پیرکفتار منافق، بالگرد رئیس جمهور شهید توسط اسرائیل هدف قرار گرفته است

تلویزیون منافقین یک پیر منافق آلبانی نشین را به عنوان خلبان جا زد و به صحنه آورد تا بتواند شایعه ای به راه بیاندازد و اخبار سانحه برای رییس جمهور مردمی و محبوب را تحت الشعاع قرار دهد البته این پیر منافق فراموش کرده ویدئو کشف پیکر شهدا ،سالم بودن تقریبی آنها را ببینید تا بفهمد بالگردی که با موشک منهدم شود اجساد و لاشه آن به طور کامل تکه تکه خواهد شد.سوزش منافقین از حجم واکنش های بین المللی و همدردی درباره شهادت رییس جمهور آنها را به شایعه پراکنی وا داشته تا حداقل بتوانند اذهان مردم را مشوش کنند.#منافقین #مجاهدین_خلق #مریم_رجوی #مسعود_رجوی #مزاحمین_خلق #شهدای_خدمت #شهدای_ترور #وطن_فروش #ایران #آلبانی #منافقین_خلق #شهدا #جنایات_منافقین #نقض_حقوق_بشر
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید