تاسیس اولین مرکز پیشرفته پزشکی در مشهد(بخش اول مصاحبه)

مصاحبه آقای دکتر محمدرضا مرادی مدیر عامل مرکز پیشرفته پزشکی آوان با خبر فوری
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید