آموزش نگارگری با استاد غلامرضا اِسماعیل زاده (نگارگری مکتب فرشچیان)

بخشی از دیوارنگاری استاد غلامرضا اِسماعیل زاده (مؤلفِ نخستین کتابِ آموزشِ نگارگری) تکنیک: اکرلیک عنوان: چوگان جهتِ سفارشِ آثار و شرکت در کلاس هایِ تخصّصیِ آموزشِ نگارگری (به شیوه ی معاصر) با شماره ی زیر تماس بگیرید: 09137120545نشانی نگارخانه: اِصفهــــــــــانِ زیبا_خیابان سپه_خیابان حکیم_بازارِ بزرگِ حکیم_ورودی اوّل_طبقه ی اوّل _پلاک 278
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید