محل رویش گل محمدی

گل سرخ یک گونه هیبرید بوده و عقیم می باشد بنابراین تولید بذر نداشته و فقط از طریق پاجوش یا قلمه تکثیر می شود این گیاه بومی ایران بوده و از ایران ب شورهای دیگر برده شده و د آنجا رشد و تکثیر داده شده است.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید