کوله پشتي ابردوزی لاو ووک Lovevook

داراي دو بند كوتاه دستيداراي دوخت ظريف و محكمداراي زيرانداز تعويض پوشكداراي بند كوله اي با قابليت تنظيم سايزداراي جيب هاي مجزا جهت قرار دادن لوازم به صورت اختصاصي در داخل كيفداراي جيب و درقسمت كنار و پشت جهت دسترسي مادر به لوازمي از قبيل كليد و موبايل
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید