موتور کراس های که اولین نفراتی بودند که به بقایای هلیکوپتر رییس جمهور رسیدند

طبق گفته این افراد همه چیز کاملا سوخته بود و هلیکوپتر ترکیده بود و پیکر ریس جمهور و امیر عبدالهیان و استاندار پیش هم و پیکر امام جمعه تبریز هم اونور تر بود که از آن فیلم برداری کردیم و به بچه های امنیتی دادیم. ای داد و بیداد آه جگرم داره میسوزه hosieyndinarvand.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید