آرایه تشبیه (هشتمی ها)

لایک فراموش نشهبا من ادبیات تو جیبتهکانال تلگرام:t.me/yunes_manesh789کانال بله: اینستاگرام:
ویدیوهای جدید