علل کاهش نیافتن قیمت گوشت قرمز

شبکه خبر- 16 مهر 98- 11:45|محمدرضا کلامی مدیرکل تنظیم بازار وزارت صمت روی خط برنامه «روی خط خبر» آمد و گفت: قیمت گوشت کاهش یافته است و قیمت گوشت 80 تا 100 هزار تومانی بازار مربوط به گوشت گوسفندی است. همه شبکه های توزیع کشور آمادگی دارند با این قیمت که عزیزان اعلام کرده اند (75 هزار تومان)، توزیع کنند.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید