طلسم برای شفافیت پوست طلسم عظیم شدن نزد عالم.طلسم برای زیبا جلوه داده شدن نزد همه.طلسم محبت شدیدطلسم گشایش بخت/پکیج کتابهای علوم غریبه

معتبر ترین کتابهای علوم غریبه که درهیچ سایتی موجود نمیباشد کتاب هزار طلسم (مجموعه از صدها طلسم و ادعیه+ بهمراه سی کتاب خطی و...درزمینه علوم غریبه از جمله.کتاب خطی طمطم هندی.کتاب خطی جامع الدعوات کبیر.کتاب خطی مجمع الدعوات کبیر.کتاب خطی.کنزالحسینی (بسیار مجرب)کتاب خطی اسرار قاسمی.کتاب خطی کونوزالمعزمین.کتاب خطی طلسمات مصری.کتاب میرداماد کبیر و.....+ده ها نرم افزار. در باب علم غریبه ارجمله.حساب ابجد.حساب کامل جفر.تبدیل اسم به ابجد+چندین برنامه دیگر که مخصوص اندرید میباشند) هزار طلسم:هزار طلسم گلچینی است ازصدها طلسم .و ادعیه که از بیشتر از پنجاه کتاب معتبر علوم غریبه استخراج شده است یکی ازخصوصیات این کتاب این است که برای هر طبع و طالعی تعویذ خاص خودش(با توضیحات کامل) راداراست تعویذات برای هر طالع و طبعی وبرای تمام امورات از جمله;قویترین طلسمات محبت(صدها طلسم وتعویذ برا تمام طالع ها)/طلسمات گشایش بخت فوری/طلسمات قوی باطل سحر و زبانبند/ونیز انواع فالها و طالع بینی ها همرا با اموز ش کامل(فال قهوه_فال هندی_فال چینی_فال مصری_فال چوب_فال انبیا_فال ابجد_فال ورق_فال تاروتصغیر و کبیر همراه با کارت و اموزش-فال شمع همراه با کارت_فال ورق پاسور_طالع بینی شخصی هاله بینی_طالع بینی ازدواج_طالع بینی بیمار_طالع بینی برای کار و رفتن به شهری و... به همراه با ده ها کتاب خطی و نرم افزار درزمینه علوم غریبه همچنین. اموزش کامل انواع فال ها و طالع بینی ها و نیز اموزش علم غریبه..علم جفر علم چهره شناسی..علم افسون خان بر مهر مار و..هزاران طلسم و دعا بسیار دیگر برای توضیحات بیشتر و دانلود این فایل لطفا به لینک زیر مراجعه کنید فهرست برخی از مطالب در هزارطلسم طلسم عاشق کردن هر کسی_طلسم بسیار مجرب برای جذب خو
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید