دعوت معاون ورزش به حضور در انتخابات

دعوت داود عزیزی سرپرست معاونت توسعه امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان البرز از عموم مردم به ویژه جامعه ورزش و جوانان جهت حضوری پرشور در پای صندوق‌های رای
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید