آموزش تخصصی موسیقی و نقالی کودک مدرس دکتر بابک دهقانی

موسسه فرهنگی هنری جستارنامه هنر برگزار می کند: آموزش موسیقی و نقالی ویژه آموزش انفرادی و گروهی مدرس: دکتر بابک دهقانی (مدرس نمونه کشوری) از سن 3 تا 12 سال - دوره های تخصصی تربیت مدرس موسیقی و نقالی کودک - آموزش تخصصی ریتم با چوبک - آمزوش تخصصی طبلک به روش گروهی - آموزش تخصصی بلز به روش انفرادی و گروهی - آموزش تخصصی فلوت (ریکوردر) به روش انفرادی و گروهی - آموزش تخصصی زایلوفون (آلتو، سوپرانو، باس) به روش انفرادی و گروهی - آموزش تخصصی هارمونیکا (دیاتونیک و ترمولو) به روش انفرادی و گروهی - مشاوره رایگان جهت ثبت نام و تهیه لوازم شماره تماس: 09179703235 سایت jiac-org.ir
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید