ابراز احساسات پرشور مردم کرد عراق به مسرور بارزانی

عرض ادب مردم شمال عراق به عکس مسرور بارزانی دزد و فاسد بابت دزدیدن حقوق‌شان. خانواده فاسد و دزد بارزانی که بیش از سه دهه است با پشتیبانی کامل آمریکا و رژیم صهیونیستی بر جان و مال و دارایی مردم شمال عراق مسلط شده‌اند، در طول این سه دهه هرچه توانستند دزدیدند، بردند، زندان کردند، کشتند، غارت کردند و جان مردم را به لبشان رسانده‌اند... دستگاه امنیتی سرکوبگر و وحشی صهیونیست‌های بارزانی که توسط افسران رژیم صهیونیستی آموزش دیده و تجهیز شده‌ اند، نقش مهمی در سرکوب مردم این منطقه داشته و هر اعتراضی را در نطفه خفه می‌کنند. با این حال اوضاع آنقدر به هم ریخته و آشفته شده که مردم أربیل در مقابل دوربین‌های تلویزیونی اینگونه عکس این دزد قهار را لگدمال می کنند، چرا که دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند و هر چه داشتند پدر و پسر و پسر عمو و فک و فامیل طایفه صهیونیست بارزانی یکجا برده و خورده‌اند.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید