همراه ارجمند مقدمتان ، مبارک .

سلام این همراه کوچک تان را ، به مدیران ، کارکنان ، و کارگران زحمتکش آن واحد تولیدی ، ابلاغ بفرمایید .
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید