نحوه ثبت دستورها در پلتفرم NetTradeX

آموزشی در ارتباط با باز و بستن یک معامله یا ورود به بازار در ترمینال NetTradeX
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید