لحظه دفن شدن کارگران زیر آوار در ونزوئلا بر اثر رانش زمین

لحظه دفن شدن کارگران زیر اوار در ونزویلا بر اثر رانش زمین،کلیپ حوادث جدید در فیلو خدیجه
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید