تفاوت قیمت تاکسی‌های اینترنتی و تاکسی‌های شهری

شبکه پنج- 27 شهریور 1402- 18:00 | واکنش ویژه به گزارش ویژه، هفته پیش گزارشی در همین بخش خبری درباره تفاوت قیمت تاکسی‌های اینترنتی و تاکسی‌های شهری پخش شد که واکنش‌هایی را به همراه داشت.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید