سریال ترکی خانواده 2023 قسمت 1


داستان سریال ترکی خانواده روایت داستان مردی زیرک به نام آصلان یعنی شیر است. آصلان که پسری از خانواده پر جمعیت است کلوپی شبانه دارد و آن را اداره می کند. آصلان شخصیتی مرموز و تاریکی دارد و زنی وارد زندگی او می شود. دوین که زنی روانشناس است حالا باید با اصلام که مردی دشوار به نظر می رسد زندگی کند..
 
سریال ترکی خانواده دوبله فارسی Aile 2023
[قسمت 01 کیفیت 1080p] [کیفیت 720p] [کیفیت 480p]
[قسمت 02 کیفیت 1080p] [کیفیت 720p] [کیفیت 480p]
[قسمت 03 کیفیت 1080p] [کیفیت 720p] [کیفیت 480p]
[قسمت 04 کیفیت 1080p] [کیفیت 720p] [کیفیت 480p]
[قسمت 05 کیفیت 1080p] [کیفیت 720p] [کیفیت 480p]
[قسمت 06 کیفیت 1080p] [کیفیت 720p] [کیفیت 480p]
[قسمت 07 کیفیت 1080p] [کیفیت 720p] [کیفیت 480p]
[قسمت 08 کیفیت 1080p] [کیفیت 720p] [کیفیت 480p]
[قسمت 09 کیفیت 1080p] [کیفیت 720p] [کیفیت 480p]
[قسمت 10 کیفیت 1080p] [کیفیت 720p] [کیفیت 480p]
[قسمت 11 کیفیت 1080p] [کیفیت 720p] [کیفیت 480p]
[قسمت 12 کیفیت 1080p] [کیفیت 720p] [کیفیت 480p]
[قسمت 13 کیفیت 1080p] [کیفیت 720p] [کیفیت 480p]
[قسمت 14 کیفیت 1080p] [کیفیت 720p] [کیفیت 480p]
[قسمت 15 کیفیت 1080p] [کیفیت 720p] [کیفیت 480p]
[قسمت 16 کیفیت 1080p] [کیفیت 720p] [کیفیت 480p]
[قسمت 17 کیفیت 1080p] [کیفیت 720p] [کیفیت 480p]
[قسمت 18 کیفیت 1080p] [کیفیت 720p] [کیفیت 480p]
[قسمت 19 کیفیت 1080p] [کیفیت 720p] [کیفیت 480p]
[قسمت 20 کیفیت 1080p] [کیفیت 720p] [کیفیت 480p]
[قسمت 21 کیفیت 1080p] [کیفیت 720p] [کیفیت 480p]
[قسمت 22 کیفیت 1080p] [کیفیت 720p] [کیفیت 480p]
[قسمت 23 کیفیت 1080p] [کیفیت 720p] [کیفیت 480p]

ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید