جراحی بافتهای دهان و دهان با لیزر سیرونا

در درمان هایی مانند آنچه در ویدیو ملاحظه می فرمایید به دلیل حجم انبوه پوسیدگی نیاز به اصلاح لثه و برداشتن بافت میباشد. ساده ترین بی خطر ترین و روش درمان با لیزر ۴۴۵ نانومتر کمپانی دنتسپلی سیرونا ست. بدون درد خونریزی و نیاز به بخیه 34w
ویدیوهای مرتبط